Vindmølle

 

Dette er en vindmølle der bladene er laget av 110mm PVC rør og generatoren er en ombygget vaskemaskinmotor, ved en vindstyrke på ca. 10 m/sek. gir den 175W.

 

Jeg har brukt en vaskemaskinmotor fra en Elto vaskemaskin, denne motoren har viklinger for høy og lav hastighet, når motoren brukes i lav hastighet (ca. 300 rpm.) har den 16 poler, det er viklingene for lav hastighet jeg bruker.

 

Rotoren dreies ned for å få plass til magnetene, men kan også bruke en vinkelsliper for å lage plass til magnetene slik som på den lille vidmøllen.

Liten vilndmølle

 

Hardiskmagnetene limes fast til rotoren akkurat som på den lille vindmøllen, jeg har delt opp rotoren i 16 sektorer slik at disse passer med polene i statoren, det er viktig at magnetene holder seg innenfor disse sektorene og er montert med nord og syd ut annen hver gang, hardiskmagnetene har ikke perfekt form så det blir ikke optimalt, men de virker bra.

 

 

Her er rotoren montert.

 

Det er viktig at magnetene er så nærme statoren som mulig uten at de kommer inntil statoren.

 

Her tester jeg generatoren på 400 rpm. da gir den 236 V til en 100W lyspære, det er jeg godt fornøyd med.

 

Her testes vindmøllen ute i hagen, det blåser kraftig ca. 10m/sek.

 

Her har jeg koblet til en 250W halogenlampe, den lyser bra.

 

Vindmøllen leverte opptil 162V og 1.08A til lampen det blir 175W, men det var kortvarig.

 

Propellen på denne vindmøllen har ikke en perfekt utforming så hastighen på den blir ikke så høy og ikke så god virkningsgrad heller, men den er enkel og billig. Jeg har ikke montert denne vindmøllen noe sted, det ble bare med testen i hagen, dette viser at det er mulig å bygge en vindmølle til en lav kostnad med enkle midler.

 

Tilbake