4:3 til 16:9 Scart kabel

 

De fleste decodere gir et signal til TV apparatet når det er 4:3 format eller 16:9 format.

Det er ikke alltid dette virker like bra, eller så ønsker man ofte å fylle ut hele skjermen

selv om sendingen bare er i 4:3 format.

En scart kabel kan enkelt modifiseres slik at TV apparatet tror det er 16:9 sending hele tiden.

 

 

Spenningen på pinne 8 i scart kontakten bestemmer bildeformatet, 0V ingen bilde,

4,5V til 7,5V gir 16:9 format og 9V til 12V gir 4:3 format.

Denne enkle kretsen gjør at spenningen på pinne 8 ikke blir høyere enn 6V

 

 

Det er viktig at denne kretsen er koblet riktig vei, hvis den kobles andre veien

kan decoderen ta skade.

 

 

Tilbake