Røykdetektor interface

 

 

Konvensjonelle (ikke adresserbare) røykdetektorer,varmedetektorer og manuelle

meldere som brukes på større brannalarmsentraler kan ikke uten videre kobles

inn på et vanlig hjemme alarmanlegg.

Det er fordi detektorene strømforsynes og gir alarmsignalet via 2 tråder.

Derfor har jeg laget en krets som gjør at jeg kan koble disse detektorene til en vanlig hjemmealarm.

 

 

 

 

Spenningen til detektorene er ca. 24V avhengig av fabrikat, jeg har brukt Eltek S60 detektorer.

I normaltilstand trekker hver detektor ca. 45uA , i alarmtilstand trekker den ca.50mA.

Hvis man ønsker en annen driftspenning, så er det bare å bytte ut zenerdioden i

strømforsyningen med en zenerdiode som har den rette verdien.

Dette kortet har utganger for 2 detektor sløyfer som hver kan tilkobles ca. 50 detektorer.

Kortet har 2 potensialfrie rele utganger som er normalt lukket, disse kobles inn på

hjemme alarmsentralen.

De fleste hjemme alarmsentraler har 12V driftspenning, derfor har dette kortet innebygget

en krets som øker spenningen fra 12V til 24V

Spolen i denne kretsen er laget av en ferittkjerne ca. 2-3 cm i diameter og ca. 50 runder

med lakkisolert kobbertråd, her må man prøve seg litt frem.

Denne strømforsyningen har en strømbegrenser som begrenser strømmen til ca. 100mA,

slik at kretsen ikke blir skadet ved kortslutning av detektorsløyfene.

Dette kortet gir ikke feilvarsel ved eventuelle feil på detektorsløyfen som for eks. kabelbrudd.

 

 

Klikk her for å se skjemaet

 

 

Tilbake