Automatisk NiCad Lader

 

 

Nikkel kadnium batterier lades ikke likt som blyakkumulatorer (bilbatterier ell.)

Blyakkumulatoren lades med konstant spenning, når batteriet er fulladet vil batteriet ikke

ta imot mer strøm, slik er det ikke med nikkel kadnium battteriet.

Nikkel kadnium batteriet lades med konstant strøm 10-30% av batterikapasiteten i Ah,

når batteriet lades, øker spenningen på klemmene, når batteriet er fulladet minker spenningen noe.

Bildet under viser lading med konstant strøm uten automatisk utkobling.

 

 

Hvis ladingen ikke stoppes i tide vil batteriet ta skade.

Bildet under viser lading med automatisk utkobling.

 

 

Jeg har bygget denne laderen for å lade batteriet til en eletrisk gresstrimmer, den

orginale laderen viste seg å overlade batteriet.

Denne laderen har en ladestrøm fra 0 til 500 mA og en ladespenning opptil 25V,

den har en utladefunksjon som kan lade ut batteriet for så og lade det opp igjen.

Laderen føler på ladespenningen under lading og lagrer den høyeste verdien,

når spenningen minker med 200mV går laderen over til vedlikeholdslading.

 

 

Laderen egner seg til å lade batterier opptil ca. 18V

Laderen startes med å trykke ned bryteren til venstre, still så inn ladestrømmen.

Vedlikeholdsladingen skjer ved at laderen kobles inn i korte intervaller.

Utlader funksjonen startes ved å trykke ned bryteren i midten.

Det er viktig og ikke utlade batteriet for mye (ikke under 1V pr celle) noen av cellene kan da bli

reversert, dvs. at de blir "ladet" med motsatt polaritet.

Ved å trykke ned bryteren til høyre, kan man justere inn den laveste spenningen batteriet

skal ha før ladingen begynner, denne spenningen leser man av på voltmeteret når bryteren holdes nede. 

Når batteriet er utladet starter ladingen automatisk.

Batteriet bør ikke lades helt ut for ofte, levetiden går da ned,

det er skjelden memory effekten ødelegger batteriet, men det er overlading.

Denne laderen har virket bra for mitt batteri på 18V, men man bør sjekke at den stopper

å lade i tide når man skal lade andre typer batterier.

 

Klikk her for å se skjemaet til laderen 1

Klikk her for å se skjemaet til laderen 2

Klikk her for å laste ned programmet til PIC prosessoren

 

Tilbake