Enkel LAN Monitor

 

 

Denne enkle kretsen kan brukes til å monitorere data som sendes eller mottas

på en LAN forbindelse, for eks. mellom PC og ADSL modem.

Man må ha en PC med et nettverk monitoreringsprogram som tilkobles "data ut",

programmet må støtte promiscuous mode, dvs at programmet kan monitorere

data som ikke sendes spesifikt til denne PCn.

Et slikt program kan lastes gratis ned på denne adressen  http://www.ethereal.com

Kretsen sin virkemåte er veldig enkel, i "data ut" kabelen er det bare RX data som er i bruk,

ved hjelp av bryteren kan man velge om man skal monitorere inn eller utgående datatrafikk.

PCn som monitorerer har ingen mulighet til å sende noe data ut på nettverksforbindelsen,

siden det bare er RX lederene som er tilkoblet.

 

Bildet under viser hvordan dette er koblet.

 

Jeg har brukt vanlige RJ45 patchekabler og splittet opp disse, behold revolveringen på

lederene så godt det lar seg gjøre.

Denne kretsen vil forandre patchekabelen sine eletriske egenskaper som impedans osv.

siden det er to enheter som lytter på samme sender.

Nettverksforbindelsen vil ikke virke hvis PCn som monitorerer ikke er tilkoblet.

Man kan risikere at nettverksforbindelsen ikke vil virke eller bli terg, men det har virket

bra hjemme hos meg mellom PC og bredbåndsruter.

 

Klikk her for å se skjemaet

 

Tilbake