Home Plug Modem

 

HomePlug er et produkt for å overføre datasignaler over lysnettet internt i huset,

for eks. fra ADSL modem og til en PC med en hastighet opptil 14 Mbit/s.

Dette virker somregel bra, men det kan bli problemer hvis disse ikke er tilkoblet de samme

fasene . 

Signalene som blir sendt ut på lysnettet ligger i frekvensomådet fra 4,49 Mhz til 20,7 Mhz

disse signalene dempes relativt raskt i lysnettet.

Derfor har jeg tappet ut signalene på en egen kontakt slik at jeg kan sende dem via

en telefonledning ell. da økes rekkevidden betraktelig.

 

 

Bildet over viser homeplug enheten jeg har brukt (Surecom EP-6211)

Kontakten på toppen er til signalene og kontakten på siden er til Nettverket.

Bildet under viser hvordan jeg har koblet dette opp.

 

 

Jeg har testet ut dette med ca. 600 meter kabel, mest telefonkabel noe skjøteledning

og noe 230V jordkabel, som vist på bildet under.

 

 

Resultatet av dette ble en overføringshastighet på 6 Mbit/s

Jeg har også prøvd dette mellom to bygninger med ca. 300 meter telefonkabel,

hastigheten ble da 14 Mbit/s, dette virket helt topp.

Det følger med et lite program for måling av hastighet og konfigurering av

homeplug enhetene når man kjøper en slik.

Å modifisere homeplug enhetene er en enkel sak, man kutter bort printbanen

for 230V til transformatoren og flytter ledningene for 230V driftspenning

direkte til transformatoren,

transformatoren får nå kun 230V fra lysnettet.

Der 230V driftspenningen opprinnelig var tilkoblet er nå uten 230V, men signalene

er fortsatt på disse tilkoblingspunktene, her tapper man ut signalene.

 

 

Bildet over viser 230V tilkoblingen til venstre og signaltilkoblingen til høyre

 

 

Jeg har brukt en Lexcom Cat5 kontakt for å føre signalene ut av kabinettet,

man kan bruken en hvilken som helst kontakt, eller bare legge lederene ut av ett hull.

Denne ideen kan være praktisk hvis man ikke vil eller kan bruke trådløst nettverk og

har eksisterende kabler tilgjengelig.

 

http://www.homeplug.org/en/index.asp

 

Tilbake