Effektmonitor

 

Denne kretsen har jeg laget for å unngå at allt ekstrautstyret til min PC blir stående på

når jeg ikke bruker PC`n, dvs. skriver, scanner,høyttalere, USB harddisk osv.

Levetiden på utstyret blir lengre, strømforbruket reduseres og man er bedre sikkret mot

tordenvær og brannfare når PC`n er avslått.

 

 

Prinsippet går ut på å måle strømforbruket til PC`n, når strømforbruket overstiger

en viss verdi så gis det spenning ut til ekstrautstyret.

PC`n sitt strømforbruk måler jeg ved å la den ene fasen til PC`n gå via en transformator,

spenningen ut fra transformatoren vil stige ved økt strømforbruk.

Bildet under viser transformatoren, de hvite viklingene er koblet i serie med strømforsyningskabelen

til PC`n, dette er ca. 10 runder med 2,5 mm2 ledning.

Transformatoren er opprinnelig en 230V til 12V type, spenningen fra transformatoren

henter jeg ut på 230V viklingen.

 

 

Spenningen ut fra transformatoren blir likerettet og så ført til en  transistor

som igjen styrer et rele.

På kretskortet sitter det et potmeter, med dette potmeteret bestemmer man hvor

høy spenningen fra transformatoren må være før releet slår inn.

Dette er nødvendig å stille inn fordi PC`n bruker litt strøm selv om den er avslått.

Jeg har målt spenningen ut fra likeretteren til ca.1,6V når PC`n er avslått

og 10-15V når den er i drift.

Zenerdioden er montert for å begrense spenningen ut fra likeretteren til ca. 24V,

denne spenningen ville ellers blitt for høy hvis man kobler på noe som bruker

mer strøm enn en vanlig PC, zenerdioden bør tåle 1-2 Watt.

 

 

Denne kretsen kan også brukes til å overvåke strømforbruket til for eks. lamper

for så og gi beskjed når lyspærene er defekte.

 

Klikk her for å se skjemaet

 

Tilbake