Voice Scrambler

 

Denne kretsen er en effektiv løsning for å hindre uønsket avlytting av for eks. radiosamband.
Det må sies at dette ikke gjør avlytting umulig, men det hindrer de fleste i å høre hva som blir sakt.

Bildet under viser to scrambelere jeg har laget

 

Jeg har ikke tatt meg spesielt god tid til å lage denne pen og ryddig, derfor ser det litt kaotisk ut.

 

Jeg har brukt en krets fra Consumer Microcircuits Limitet (CMX264), denne har innebygget

en scrambler del og en de-scrambler del, disse delen jobber samtidig og man har da mulighet for full duplex.

Lyden sendes inn på pinne 11 og tas ut på pinne 6 som scramblet lyd.

Den scramblede lyden overføres via radio ell.

Den scramblede lyden sendes så inn på pinne 14 og tas ut på pinne 19 som normal lyd.

Lydkvaliteten vil forringes noe etter at den har blitt scramblet og de-scramblet,

grunnen til dette er at båndbredden bare er 3Khz og at kretsen har noe forvrengning.

Det er helt umulig å høre hva som blir sagt når lyden er scramblet, men man hører at det er en samtale.

CMX264 blir styrt serielt av en mikrokontroller (PIC16F84).

 

Det var ikke mulig å få tak i CMX264 kretsen i noen annen utførelse enn overflatemontert,

 derfor ble den litt vanskelig å montere på wearoboard kortet.

 

 

Klikk her for å se skjemaet

Klikk her for å laste ned programmet til mikrokontrolleren

 

Tilbake