Vannføler

 

Denne vannføleren har jeg laget for å raskt oppdage en eventuell lekasje fra vaskemaskin ell.

Føleren ligger på gulvet under vaskemaskinen, den kan gi signal til en magnetventil som

stopper vanninntaket til huset, et alarmsystem eller en oppringer som varsler en mobiltelefon.

 

 

Prinsippet til føleren er enkelt, i kabinettet til føleren er det montert tre skruer i bunnen,

disse skruene har kontakt med gulvet.

Når det kommer vann imellom skruene vil det gå en svak strøm i vannet,

denne strømmen blir detektert og releet slår til.

 

 

Vannføleren har en lysdiode som tennes når føleren er aktivert.

 

 

Komponentene har jeg montert på wearoboard som er festet til skruene, komponentene

og wearoboardet bør lakkes med klarlakk ell. for å hindre at fuktighet gjør skade

på kortet som kan føre til feil alarmer.

Føleren drives av 12V likepenning og forbruket er ca. 5 mA ved normal drift og ca.25 mA

når vann er detektert.

 

Klikk her for skjema til vannføleren

 

Tilbake