Cat5 Partester

 

En partester er et uunnværlig verktøy når man monterer Cat5 data nettverk

eller telefon spredenett.

 Derfor har jeg laget denne enkle partesteren, den vil ikke avdekke alle typer feil,

men den vil oppdage brudd, kortslutning og de vanligste feilene.

 

Bildet under viser partesteren med en Cat5 patche kabel.

 

Elektronikken er bygget inn i to stk. Elko Cat5 kontakter.

Testeren er bygget opp rundt en PIC16F84 mikrokontroller som genererer pulsene.

Når alt er i orden så vil de grønne lampene på begge boksene blinke likt,

dvs. et blink på lampe 1, 2 blink på lampe 2, 3 blink på lampe 3 og

4 blink på lampe 4.

Er parene byttet om, så vil ikke lampene blinke som beskrevet over.

Er det brudd i et par, så vil en av lampene på både sender og mottaker være slukket .

Er det kortslutning i et par, så vil kun lampen på senderen lyse.

Er polariteten på et par byttet om, så vil den røde lampen på mottakeren

lyse isteden for den grønne.
 

 

Jeg har hatt god nytte av denne testeren i forbindelse med datanettverk.


Klikk her for å se skjemaet

Klikk her for å laste ned programmet til mikrokontrolleren

 

Tilbake