Enkelt RF wattmeter

 

Dette enkle RF wattmeteret er et praktisk hjelpemiddel når man bygger hjemmelagde sendere eller driver med PR-radio (Walkie-Talkie).

Instrumentet er ikke 100% nøyaktig, men det gir en god indikasjon på sender effekten.

Prinsippet er enkelt, man likeretter RF spenningen og leser av denne på et dreiespole instrument.

 

Bildet viser effektmeteret sammen med en 50 Ohm dummy load ( 50 Ohm motstand )

 

Det er viktig at instrumentet brukes sammen med en belastning, for eks. en antenne eller dummy load.

Dreiespole instrumentet er ikke kritisk, man kan bruke et VU meter ell. men bør være 50 - 100 uA.

Man må da lage en ny skala på instrumentet som viser effekten som blir omsatt i en 50 Ohm belastning, skalaen blir ikke lineær.

Instrumentet kan kalibreres med en likespenning, denne spenningen regnes ut i fra formelen:

 

U=Ö ( P*R ) *Ö 2

Eks: U= Ö ( 1W * 50 Ohm) * Ö 2 = 10V

Når man avleser effekten 1W så er likespenningen 10V.

 

P = ( U*U ) / ( 2*R )

Eks: P = ( 10V * 10V ) / ( 2 * 50 Ohm ) = 1W

Når man tilfører en likespenning på 10V så skal instrumentet vise 1 W.

 

Ut fra disse formlene kan man lage skalaen til instrumentet og kalibrere det.

Man deler skalaen opp i et passe antall streker, setter på en likespenning på 10V, justerer RV1 til pilen vise fullt utslag

( øverste streken på skalaen ) dette er da 1 W.

Juster likespenningen ned slik at pilen peker på nest øverste strek, regn ut effekten ved denne spenningen og merk streken

skalaen med denne effekten.

Dette må gjøres med alle sterkene på skalaen.

Da gjenstår det bare å justere RV2 og RV3 til instrumentet viser riktig på alle områdene.

( 1W, 10W og 100W )

 

 Bildet viser instrumentet innvendig.

Det er viktig at D1 og C1 moteres så nærme BNC kontakten som mulig.

D2 og D3 er egentlig overflødig men di beskytter dreiespole instrumentet mot eventuelle overspenninger.

R1, R2 og R3 er ikke kritiske, dem er der for hindre at det går for stor strøm igjennom dreiespole instrumentet når man

kalibrerer instrumentet, dem gjør også at det blir enklere å justere.

Jeg har brukt instrumentet på opptil 450 Mhz og det virket tilfredstillende.

 

Klikk her for å se skjemaet

 

Tilbake