Digitalt styrt volume kontroll

 

Dette er en krets som regulerer volumet med trykk på brytere istedenfor et vanlig potmeter.

Trykkes den ene bryteren inn øker volumet, trykkes den andre bryteren inn minker volumet.

Volumet kan "steppes" opp og ned med raske trykk, holdes bryteren inne så øker eller minker volumet automatisk.

Båndbredden på kretsen er 1 Mhz (-3dB), signalspenningen må ikke overstige +- 2,5 V, da klippes signalet.

Drift spenningen er 5V og strømtrekket er 4,5mA

Bildet viser den ferdige kretsen.

 

Kretsene som brukes er 2stk. DS1669-10 ( 10 Kohm ) fra Dallas Semiconductor.

Kretsene fås i 10 Kohm ( 1 Mhz ), 50 Kohm ( 200 Khz ) og 100 Kohm ( 100 Khz).

Prisen på kretsene er ca. 60 kr. per stk. fra BIT Elektronikk AS

 

 

En liten bakdel i lyd sammenheng er at kretsene styres lineært, man hører stor forskjell på begynnelsen ved lavt volum og

mindre forskjell ved høyt volum.

Når bryteren holdes inne så øker eller minkes volumet, men kretsene går ikke 100% likt slik at man kan få en liten

volum forskjell mellom høyre og venstre kanal, dette unngås ved å "steppe" opp eller ned.

Man kan eventuelt lage en krets med en 555 timer (puls generator) og to & porter som gjør at DS1669 kretsene

bare får pulser på inngangene selv om bryteren holdes nede hele tiden, da vil kretsene gå likt.

DS1669 kretsene kan også brukes på likespenning ( 0V til + 5V ) man kan da regulere en spenning med to brytere.

 

 

Tilbake