Videosignal detektor

 

Dette er en krets som jeg har konstruert for å detektere om det er videosignal tilstede

på en kabel eller på annen overføring.

Denne kretsen kan brukes til å overvåke for eks. at et overvåkingskamera er i orden, hvis kabelen

fra kameraet blir brutt så vil kretsen detektere dette og kan aktivere en alarm.

Har man et overvåkingskamera i forbindelse med en bevegelsesdetektor som bare er på når det er

bevegelse, så kan denne kretsen starte og stoppe en video opptaker automatisk.

 

 

Kretsen kan tilkobles en videomaskin som vil ta opp når det er videosignal tilstede og stoppe opptaket

når videosignalet opphører, det er to relé utganger som kobles inn på bryterene på videomaskinen.

Kretsen har en høyttalerutgang som gir et lydsignal når videosignalet opphører og når det kommer tilbake igjen.

Det er også en utgang som gir signal ( +5V ) når det er videosignal tilstede ( gul lysdiode D1 ).

Kretsen består av en enkel forsterker for videosignalet, en mikrokontroller ( PIC16F84 ) som detekterer

linje synk pulsene og to releer som styrer videomaskinen.

Driftspenningen er +5V og +12V til releene.

 

Klikk her for å se skjemaet

 

Klikk her for å laste ned programmet til mikrokontrolleren

 

 

Tilbake