25W VHF forsterker

144 - 146 Mhz

 

 

Denne forsterkeren bygde jeg etter å ha 'slaktet' en gammel VHF båt radio.

144 - 146 Mhz er beregnet for radioamatører og man må ha lisens for å benytte dette frekvensområdet.

Ta kontakt med Norges Radio Relæ Liga NRRL hvis du ønsker informasjon om amatørradio lisens.

Selve forsterkeren er en integrert krets fra Mitsubishi M57710-A som kan gi en utgangseffekt på maksimalt 40W

( Denne kretsen virker sannsynligvis ikke på 'FM båndet' 87-108Mhz )

 

-- Noen data på kretsen --

Driftspenning max : 17V

Strøm forbruk max : 7A

Utgangseffekt max : 40W

Inngangseffekt max : 0,4 W

Impedans : 50 Ohm

 

Når forsterkeren drives på 12 V så blir utgangseffekten ca. 25W.

Denne forsterkeren har ingen beskyttelseskretser, så vær nøye med å tilkoble en antenne med riktig impedans

og liten SWR, prøv aldri forsterkeren uten antenne eller dummy load.

Når man sender med radioen så vil noe av RF signalet bli likerettet i to dioder som gir spenning til en transistor,

som igjen styrer releene.

Disse releene kobler forsterkeren inn mellom antennen og radioen når man sender, ellers så føres RF signalet

direkte fra antenne til radio.

Releene kan med fordel være beregnet for RF, men det virker med vanlige releer også.

 

 

Jeg har montert to lysdioder på front panelet, disse indikerer om man sender eller mottar, rød / grønn.

Filteret på utgangen er et lavpass filter for å dempe harmoniske komponenter i signalet.

Spolene har 3 turn med en indre diameter på 4 mm.

Spolene i forbindelse med driftspenningen har ca. 15 turn viklet på en feritt kjerne.

Alle ledninger og forbindelser bør lages så korte som mulig.

Forsterkerkretsen bør monteres på en stor kjøleplate.

 

Klikk her for å se skjemaet

 

Tilbake