Kabel Tracer

En kabel tracer er et instrument for å finne frem til en bestemt kabel ,

eller et bestemt par i en kabel.

Prinsippet er enkelt ,og den er ikke vanskelig og lage heller.

Senderen sender ut et firkant signal (ca5 Khz) på kabelen man skal følge.

Mottakeren består av en forsterker med høy inngangsimpedans ,antennen er koblet

direkte inn på denne forsterkeren.

Man vil da høre det utsendte signalet i høytaleren når antennen er nærme kabelen.

Dette er kabel traceren jeg har laget ,senderen til venstre og mottakeren til høyre.

Jeg har brukt den mye i jobb sammenheng og er meget fornøyd med den.

 

 

Dette er skjemaet til senderen ,og-portene er cmos 4001

Denne består av to oscillatorer (Ca.10Hz og 5Khz) ,signalene blir lagt sammen i en og-port for å

en pulserende tone som er lett å kjenne igjen.

 

Dette er skjemaet for mottakeren ,hvilken type operasjonsforsterkere som brukes er ikke kritisk.

Oprasjonsforsterker LM358 inneolder 2 stk forsterkere.

Antennen kan lages av en kort ,stiv isolert leder ,lengden er ikke kritisk.

 

 

Man fester de to klemmene fra senderen på det paret i den kabelen man vil følge.

Hold antennen på mottakeren inntil kabelen ,da vil man høre en pulserende tone hvis det er riktig kabel.

Hvis kabelen er kortsluttet ,så vil signalet bli meget svakt eller helt borte.

Bør ikke brukes på kabler med spenning på ,eller på kabler som er tilkoblet følsomt utstyr.

Utgang spenningen er ca. 5V

 

Tilbake