Selektivt anrop system ( selcall )

 

Et selektivt anrop system er veldig praktisk i forbindelse med PR-radio ( Walkie Talkie ) eller

amatørradio utstyr, hvis man vil unngå å høre støy og andre stasjoner som bruker samme frekvens.

Når man skal kalle opp den andre PR-radioen så trykker man inn en bryter, da sendes en tonesekvens på 3

forskjellige toner i en bestemt rekkefølge ut på luften.

PR-radioen som tar imot, vil detektere disse tonene, hvis tonene er i riktig rekkefølge så gir PR-radioen fra

seg en ringetone i en liten høyttaler og denne lyden blir også sendt ut på luften.

Da kan avsenderen høre om kallet har kommet frem, en lampe på mottakerens PR-radio vil blinke for

å indikere at man er blitt anropet, denne lampen tilbakestilles med en bryter.

 

Bildet over viser selcall kretsen i en ekstern boks til høyre, tilkoblet en PR-radio.

 

Kretsen er bygget opp rundt en mikrokontroller PIC16F84, denne kretsen genererer tonene,

dekoder tonene, styrer anrop lampen, genererer ringe lyden og gir signal til PR-radioen at den skal sende.

Print kortet har også noen ekstra baner og komponenter, dette er til eventuelle ekstra funksjoner som for eks. innganger for

start av forskjellige tonesekvenser og utganger til flere anrop`s lamper.

Disse ekstra funksjonene er ikke med i programmet til mikrokontrolleren, men den kan enkelt programmeres om.

 

Bildet over viser kretsen på printkortet.

 

Kretsen har en inngang for lyd fra PR-radioen, denne lyden bør ikke samtidig komme ut av en høyttaler, da er jo

noe av poenget med selektivt anrop borte.

Lyden blir forsterket i 2 operasjonsforsterkere ( driftspenningen til disse er 5V ), operasjonsforsterkerene blir

kraftig overstyrt, og de gir da ut en firkantspenning som føres inn til mikrokontrolleren som detekterer

frekvensen på tonene som mottas.

Kretsen har en utgang for lyd til PR-radioens mikrofoninngang, denne lyden blir generert av

mikrokontrolleren og filtrert i R9 og C8, styrken på lyden bestemmes med RV1.

Det er også en utgang for styring av et relé som er koblet til PR-radioen, slik at PR-radioen sender når

releet blir aktivert.

En liten høyttaler er montert på printkortet for å gi ringesignal ved anrop, denne gir også fra

seg tonene som blir sendt.

Lydstyrken til denne høyttaleren bestemmes av R10.

Driftspenningen er 12V.

 

 Klikk her for å se skjemaet

Klikk her for å se printutlegg

Klikk her for å laste ned programmet til mikrokontrolleren

 

 

Tilbake