Antenne for mottaking av

værsatellitter i polare baner

137-138 Mhz

 

Jeg skal beskrive hvordan man lager en antenne for å motta værsatellitter i polare baner.

Antenne kalles en krysset dipol fordi det er to dipoler som er satt 90 grader på hverandre,

det er for å motta sirkulær polarisasjon som satellittene sender med.

 

 

De øverste elementene er dipolene og de nederste er reflektorer.

Reflektorene gjør at antennen blir mer retningsbestemt og signalet blir sterkere.

Den lille boksen nederst er en for-forsterker som forsterker signalet før

det går ut i antenne kabelen.

 

 

Antenne elementene lages av ca. 5mm (diameter) metall rør eller stenger.

 

De to koaksial kabel stumpene på bildet skal være 0,25 bølgelengde ( 36 cm )

(Forkortelsesfaktor  0,66 er medberegnet)

( 300 000 000  / 137,5 Mhz) * 0,25 * 0,66 = 0,36 m

 

Driver elementene`s lengde skal totalt være 0,5 bølgelengde (103,63 cm)

(Forkortelsesfaktor  0,95 er medberegnet)

( 300 000 000  / 137,5 Mhz) * 0,5 * 0,95 = 1,0363 m

 

Reflektorene`s lengde skal være 110,01 cm.

(Forkortelsesfaktor  0,95 er medberegnet)

 

Avstanden mellom driver elementene og reflektoren skal være 0,3 bølgelengde (65,6 cm)

 

Bildet viser hvordan driver elementene kobles sammen , når dette er gjort bør

alt forsegles med silikon ell. , så vann ikke trekker inn i kabelen.

 

Bildet her viser hvordan man monterer elementene i et plast materiale.

Reflektorene trenger ikke å være festet i et plast materiale.

 

 

Tilbake