For-forsterker

 

Dette er en enkel for-forsterker som ofte er nødvendig for å motta de svake signalene

fra satellitten , den skal monteres så nærme antennen som mulig.

Drift spenningen føres via antenne kabelen ( 50 Ohm koaks ) for å slippe en ekstra leder.

Det beste hadde vært en forsterker med en GaAsFET transistor som er meget støysvak.

Her bruker jeg bare en dual-gate mosfet transistor , den lager noe mer støy ,

men den ser ut til å virke bra for det.

Forsterkningen ligger mellom 12 til 14 dB.

 

Q1: Drain til L2 , Source til R3 , Gate1 til L1 , Gate2 til R1.

 

Komponenter:

Q1: BF961 ell.

R1: 5 K Ohm

R2: 330Ohm

R3: 330Ohm

C1 , C4 , C6 , C7 , C8: 10nF

C2 , C3: 5-22pF

C5: 1nF

L1: 6 turn , indre diameter 6mm. tappet ved 1,5 turn.

L2: 6 turn , indre diameter 6mm. tappet ved 1 turn.

L3 , L4: 1uH Drossel

 

 

 

Det enkleste er å lodde komponentene oppå en print plate som ikke er etset (bildet over),

da får man et godt jordplan , noe som er viktig med høyfrekvens kretser.

Bruk så korte ledere til komponentene som mulig , for å unngå tap og selvsving.

Transistoren sitter under skilleveggen.

Forsterkeren bør bygges inn i en metall boks , og den skal monteres ute ved antennen.

Hvis boksen ikke er vanntett , bør den moteres inne i et lite værhus ell. så den ikke blir våt.

Koaksial kabelen fra forsterkeren og ned kan være RG58 ell.

Forsterkeren får driftspenning via antenne kabelen , og da må man ha en liten krets inne også.

 

 

Bildet viser en krets for dc mating , kabelen til forsterkeren festes i BNC kontakten til venstre,

kabelen til mottakeren festes i BNC kontakten til høyre og driftspenningen (+12V) kommer

inn via gjennomførings kondensatoren nederst.

Denne kretsen bygges inn i en liten metall boks.

Før spenningen settes på første gang , sett R1 i midtstilling og antenne og mottaker kobles til.

Sett på spenning og still inn mottakeren på en frekvens der en satellitt sender,

juster C1 og C2 til man mottar et sterkest mulig signal.

Man kan også eksperimentere med tappingene på L1 og L2 for å få optimal forserkning.

R1 kan også justeres på til best mulig signal , men påse at strømmen i transistoren

ikke blir for stor ( ikke over ca. 5mA).

 

 

Tilbake