9600 Bps Radio Link

 

Dette er en radio sender og mottaker for overføring av digitale signaler med en hastighet opp til 9600 Bps.

Kretsen er bygget opp rundt en IC ( nRF0433 ) fra Nordic VLSI ASA http://www.nvlsi.no/

Prisen er ca. 100 Kr. fra ELFA i Sverige. http://www.elfa.se/

Den sender og mottar på ISM båndet ( Industrial Scientific Medical ), 433,936 Mhz.

Det er også midt i radioamatørenes 70 Cm bånd.

Sender effekten er opptil 10mW og kan varieres med motstand R3.

Motstandsverdiene gir følgende effekt 1M : 10dBm, 150K : 4dBm, 100K : -2dBm, 68K : -12dBm

Det kan være en fordel å dempe effekten for å redusere strømforbruket, for eks. ved batteri drift.

 

Bildet viser printen's overside.

 

Bildet viser printen's underside.

 

Driftspenningen er 5V, strømforbruket er 23 mA ved mottaking og max 46 mA ved sending.

Spenningsnivåene på data ut, data inn og rx/tx er standard TTL nivå ( 5V).

Rekkevidden er normalt noen hundre meter med en enkel antenne, men kan økes betraktelig med en retningsantenne

hver sender/mottaker.

Print kortet er ca. 50*35 mm, print utlegget jeg har lagt ved er muligens ikke i full størrelse.

Spolen L1 har 2 turn med en indre diameter på 5 mm.

Spolen L2 har 4 turn (totalt) med en indre diameter på 5 mm.

Det står merket på skjemaet at spolen L2 er 6 turn men den skal være 4 turn

Spolen L3 har 1 turn med en indre diameter på 5mm som er viklet inn i L2 og er laget av lakk isolert kobber tråd.

Antennen som tilkobles skal være på 50 Ohm.

Kretsen sender når RX/TX inngangen er høy (+5V) og mottar når den er lav (0V). ( Inngangen er høy når den ikke er koblet til noe. )

Ved feil på kretsen eller feil spoler så kan denne forårsake støy på TV, radio og annen radio komunikasjon.

Kretsen kan ikke brukes på hastigheter over 9600 Bps, fordi senderen har en fast frekvensdeviasjon

som ikke kan forandres, høyere hastigheter krever større frekvensdeviasjon.

Kretsen har mange bruksområder for eks. fjernstyring, trådløs dataoverføring, alarmsystemer, osv.

:-) Denne kretsen er meget stabil og den virket på første forsøk. :-)

 

Klikk her for å se skjemaet

Klikk her for å se print utlegget

 

Her er et forslag til en enkel antenne som kan brukes.

Lengden * på elementene skal være 15,93 Cm.

 

Tilbake