12V Strømforsyning / Batterilader

 

Denne strømforsyningen lagde jeg hovedsakelig for å lade 12V blyakkumulatorer.

Den kan også brukes som en vanlig strømforsyning til 12V utstyr, da den er godt stabilisert.

Utgang spenningen kan justeres fra 5,1V til ca. 18V.

Ved 12V så kan den belastes med 10A, hvis spenningen justeres ned så øker effekten i transistor Q4,

da kan den ikke belastes så mye, hvis man ikke bruker en transformator med lavere utgang spenning.

 

 

Ved lading av gasstette blyakkumulatorer, skal spenningen justeres til 14,8V.

Ved lading av "åpene" blyakkumulatorer (bilbatterier), skal spenningen justeres til 14,4V.

Batteriet er fulladet etter 1-2 døgn.

Ønskes kortere ladetid, så kan spenningen økes med ca. 0,7V men da må ikke laderen være tilkoblet permanent.

Da dette er en konstant spennings lader så kan man bare lade blyakkumulatorer, IKKE NiCd, NiMH, ell. batterier.

NiCd og NiMH batterier skal lades med konstant strøm.

 

 

Strømforsyningen har innebygget strømbegrensning på 10A og en spenningsvakt som kobler ned

utgang spenningen ved for lav spenning for eks. ved kortslutning og overbelatning.

Denne grensen kan justeres fra 5,1V og opp til 20V med RV3.

Strømbegrensningen kan også justeres med RV1 og forandre på R3,

R3 bør være så lav som mulig for å unngå unødig varme utvikling.

"Spolen" på print kortet er motstand R3 (0,06 Ohm), denne er laget av ståltråd 1mm i diameter, spolen har en indre

diameter på 10mm og har 12 turn.

Transistoren Q4 må monteres på en stor kjøleplate, da denne blir meget varm.

Q4 er ikke kritisk men må tåle en strøm på min. 15A og en effekt på min. 150W.

Det er fullt mulig å parallell koble flere transistorer, men da må man bruke emitter motstander på hver transistor (ca. 0,1 Ohm)

Utgang spenningen justeres med RV2.

D4 er egentlig ikke nødvendig, men den skal hindre transistorene i å gå i stykker

hvis et batteri tilkobles med feil polaritet.

 

Klikk her for å se skjemaet

 

 

 

Tilbake