12V til 24V Omformer

 

Dette er en enkel liten omformer som gjør om 12V til 24V, denne kan belastes med ca. 500 mA, men

strømmen kan økes hvis man har en større kjøleplate på transistoren.

Kretsen kalles en "Boost Regulator"

 

Kretsen kan lages enkelt på et wearoboard kort som på bildet over.

 

Kikk her for å se skjemaet

 

Spolen L1 er viklet på en feritt kjerne fra et gammelt nettfilter, kjernen er ca. 2cm i diameter og ca. 1 cm høy.

Spolen har ca. 40 vindinger med lakk isolert kobbertråd ca. 0,5 mm i diameter.

Denne spolen er ikke kritisk og man kan med fordel eksperimentere litt her for å få best resultat.

Transistor Q2 er en N-mosfet og er heller ikke så kritisk, men må tåle noen ampere, man kan også bruke en vanlig NPN transistor.

Med potmeter RV1 så bestemmer man pulsbredden på pulsene til transistoren.

Ved å øke pulsbredde så kan man trekke mer effekt av kretsen.

RV1 stilles inn slik at kretsen bruker minst mulig strøm og at utgang spenningen er 24V ved maksimal belastning.

C2 bestemmer frekvensen på pulsene til transistoren, 5,6nF vil gi ca. 20Khz.

Det er en fordel å at denne over 18 Khz for å unngå unødige pipelyder som kan være plagsomme å høre på.

Reguleringen av utgang spenningen kan føre til summe lyder i spolen selv om frekvensen på pulsene er over 18 Khz.

Utgang spenningen bestemmes av zenerdioden D3 og kan komme opp i ca. 50V, men da kan den ikke belastes så mye.

Reguleringen er laget slik at Q1 begynner å lede når spenningen kommer over 24V, da trekkes "gaten" på Q2 til 0V og spenningen synker.

En annen måte å gjøre dette på er å forbinde kollektoren på Q1 til pinne 4 på NE555 isteden for til gate på Q2.

Man må da fjerne lederen som går fra pinne 4 til +12V og erstatte denne med en 1K Ohm motstand.

Da vil kretsen stoppe hver gang spenningen kommer over 24V og spenningen synker.

Den sistnevnte metoden lager mer summe lyd i spolen, men effekt tapet i Q2 blir kanskje mindre.

Denne kretsen bør bygges inn i en metall boks med filter på inn og ut gangen hvis den skal bukes sammen med

radio utstyr, fordi den produserer noe støy som kan gi forstyrrelser på radiomottakere, spesielt på HF mottakere ( 0 - 30 Mhz )

 

Tilbake