Forsøk med myrgass

(Sumpgass)

 

 

 

Myrgass eller sumpgass er en brennbar gass som utvikles når organisk materiale brytes ned uten tilgang på oksygen,

gassen består for det meste av metan.

Denne gassen dannes i de fleste myrer og myr vann og den ligger i små lummer nede i slammet på bunn.

Gassen dannes også i gruver, søppelfyllinger og gamle avfallsplasser, metan er en giftig gass

og bidrar sterkt til drivhuseffekten når den slipper ut i atmosfæren.

 

 

Bildet under er fra en myr i Kodal der vi prøvde å utvinne litt gass.

 

expo0054

 

 

Gassen kommer lett opp til overflaten som bobler i vannet når man rører rundt i bunnen med en pinne.

 

Her gjør Jørgen et forsøk på å få ut litt gass.

 

expo0003

 

 

Det er tydeligvis gass nede i bunnen.

 

expo0006

 

 

Jeg har laget en patent for å fange opp gassen for så å sette fyr på den.

Det er en 1,5 liter brusflaske uten bunn med en ventil festet til korken, slik at man kan slippe ut gassen

via et lite rør i toppen av flasken.

 

expo0007

 

 

Flasken fylles med vann og løftes opp slik at gassboblene kan stige opp i flasken, ventilen er da stengt.

 

expo0010

 

 

Når man rører rundt nede i slammet, stiger gassboblene opp i flasken.

 

expo0012

 

 

Nå er flasken halv full med gass.

 

expo0026

 

 

Vi trykker flasken ned i vannet slik at det blir trykk på gassen inne i flasken, så åpner vi  ventilen og tenner på.

 

expo0029

 

 

Gassen er tydelig brennbar, den antennes med en gang.

 

expo0031

 

 

Flammen er gul til å begynne med.

 

expo0020

 

 

expo0042

 

 

Flammen blir raskt blå og nesten usynelig, men veldig varm.

 

expo0039

 

 

Det ser ikke ut som om denne myra er et drivverdig felt for gassproduksjon, vi klarte å få ut ca. 2 liter.

Det er mest gass i myrene på sensommeren for da er det varmt i vannet og forråtnelsesprosessen går raskere.

Selv om dette ikke akkurat kan brukes til noe fornuftig, så var det gøy å se at gassen var så brennbar.

Jeg har også prøvd å fange gassen opp i en kopp, for så og tenne på, det ble en stor flamme som

brant vekk noen av hårene på armen min.

 

 

 

Tilbake