GSM styrt fjernkontroll

 

Denne fjernkontrollen har jeg laget for å fjernstyre en diesel drevet kupevarmer i en bil og den ringer opp

et programert telefonnummer hvis innbruddsalarmen i bilen blir utløst.

 

Fjernkontrollen virker slik at man ringer opp GSM telefonen i ca. 5 sek. da starter kupévarmeren og går i en bestemt tid.

Denne tiden kan bestemmes med 4 brytere : 30 min ( Rb4 ), 60 min ( Rb5 ), 90 min ( Rb6 ) og 120 min ( Rb7 ).

Bare en av bryterene skal være på om gangen, Rb4 - Rb7 er innganger på mikrokontrolleren.

Tiden kan også forandres enkelt i programmet til mikrokontrolleren.

En ulempe med dette er hvis noen ringer til GSM telefonen med en feiltagelse, men den stopper av seg selv etter en tid.

Det er også en alarminngang på denne, ved å gi denne inngangen +12V i ca. 2 sek. så vil hurtigvalgtasten på telefonen

trykkes inn ved hjelp av et relé i ca, 4 sek.

GSM telefonene ringer da opp det telefonnummeret som ligger lagret på denne tasten, man vil da kunne høre hva som

skjer i bilen ved hjelp av mikrofonen på telefonen, denne mikrofonen kan eventuelt flyttes ut i bilen et passende sted.

Kupévarmeren stopper når alarmen blir aktivert.

Som timer krets har jeg brukt en mikrokontroller PIC16F84 med en oscillator frekvens på 1 Mhz.

Det er viktig at krystallet er på 1 Mhz, hvis ikke så vil alle tidene bli forandret.

Signalet fra høyttaleren i telefonen som lager ringe lyden blir forsterket i en operasjonsforsterker, likerettet og sammenliknet

med en referanse spenning, når det ringer så vil denne spenningen overstige referansespenningen og

mikrokontrolleren vil få et signal inn på Rb3.

Når det her ringt i ca. 5sek så starter timeren og relé 2 slår inn, dette reléet er et standard relé til bil.

Operasjonsforsterkeren har en driftspenning på 12V.

Med bryter SW2 kan man stoppe ( resette ) mikrokontrolleren, da kretsen er praktisk talt slått av, men kretsene og

telefonen får fortsatt spenning.

 

Klikk her for å se skjemaet

 

 Klikk her for å laste ned programmet til mikrokontrolleren

 

Tilbake