12V 1,5 A Batterilader / strømforsyning

 

Denne enkle batteriladeren har jeg laget for å lade gasstette blyakkumulatorer, ikke NiCd batterier.

Dette er en konstant spennings lader og kan også brukes som strømforsyning til 12V utstyr.

Laderen har 4 lamper som indikerer drift (grønn) og strømforbruk (gul og røde),

batteriet er ferdigladet når den gule lampen slukker. 

 

 

lader1

 

 

Lade spenningen bestemmes av hvordan batteriene skal lades, skal batteriene vedlikeholdslades ved at de står

tilkoblet laderen konstant så skal spenningen være fra 13,6V til 13,8V.

Skal batteriene lades opp for så å settes bort til lagring eller brukes til noe, så skal spenningen være fra 14,6V til 15,0V.

Laderpenningen justeres med potmeter RV1.

Laderen er bygget opp rundt en spenningsregulator L200, den har innbygget beskyttelse mot kortslutning og overoppheting.

Strømmen vil ikke overstige 1,5A uansett belastning, motstanden R4 bestemmer strømbegrensingen or er 0,3 Ohm.

Regulatoren L200 må monteres på en kjøleplate.

 

 

lader2

 

lader

Laderen har tre lysdioder som indikerer strømforbruket, denne funksjonene er bygget opp rundt tre operasjonsforsterkere

som sammenlikner spenningsfallet over motstand R3 (1 Ohm 2W) med tre fast innstilte spenningsverdier.

Disse verdiene stilles inn på potmeterene RV2 – RV4.

Spenningen ut fra transformatoren er ikke kritisk, men må være 14V eller mer.

Når spenningen fra transformatoren er høy, så får man et stort effekttap i regulatoren, den vil bli meget varm og må monteres

på en større kjøleplate.

 

 

Tilbake