Mini kanon

 

Dette er mer et kjemi eksperiment enn noen praktisk oppfinnelse, men den er enkel og ganske morsom.

 

 

Kanonen er bygget opp av en filmboks og en tenner fra en lighter.

To ledninger fra tenneren føres inn i filmboksen der de avisolerte endene er plassert så langt fra

hverandre at det blir en gnist når tenneren trykkes ned.

 

 

Lokket på filmboksen skrus fast til trestykket og ledningen føres opp igjennom et lite hull, det er viktig å lime

godt rundt ledningen og skruene slik at trykket ikke lekker ut.

Når kanonen skal fyres av så sprayer man litt lighter gass ned i lokket og så setter man på boksen og trykker tenneren ned.

Den smeller ganske kraftig innendørs og den går ca. 10 meter.

Det er ikke alltid den tenner på første forsøk, da må man trykke noen ganger og holde kanonen i forskjellige retninger.

Man må også eksperimentere med mengden lighter gass, den tenner ikke hvis det er for mye gass, eller for lite gass.

For at gassblandingen skal eksplodere så må gasskonsentrasjonen være et sted mellom 2,1 % og 10 % .

Det kan være en fordel og ha en kork fra en penn ell. som man fyller med gass, og så heller man gassen over i filmboksen for

å få lik gassblanding hver gang.

Det må ikke være noe flytene gass i korken når man heller gassen over i boksen,

da blir ofte gasskonsentrasjonen for stor og den antennes ikke, lighter gassen er tyngre enn luft.

Bildene under viser hvordan man kobler til tenneren.

 

 

 

 

 

 

Tilbake