Enkel HF mottaker SSB/CW

 

Dette er en enkel HF ( Kortbølge ) mottaker jeg har laget for å lytte på radioamatører, ta imot HF-faxer,

SSTV og RTTY.

Frekvensområdet til mottakeren er fra 1,4 Mhz til 10 Mhz, dette vil dekke 160m, 80m, og 40m amatørbåndene.

Mottakeren tar i mot SSB, CW og til nød AM, det er SSB som blir mest brukt innen kommunikasjon på disse frekvensene.

 

 

Knottene på front panelet er tuning, bånd velger, av/på/volume, fine tuning og RF gain.

Prinsippet for mottakeren er meget enkelt, signalet fra antennen blandes med et signal fra en oscillator.

Oscillatoren's frekvens er ca. 1 Khz lavere enn antenne signalet, signalet ut fra blanderen er differansen og summen mellom

antenne signalet og oscillator signalet, sum signalet blir filtrert bort i et lavpass filter og differanse signalet passerer.

Differanse signalet føres inn på en lyd forsterker og så ut i hodetelefoner eller en høyttaler.

Denne mottaker typen kalles direct-conversion mottaker.

 

 

 

Et problem med denne mottakeren er at følsomheten reduseres betraktelig når man kommer over ca. 5Mhz, men

sterke stasjoner får man tydelig inn.

Konstruksjonen av mottakeren er enkel, kabinettet har jeg laget av u-etsede print kort ( glassfiber plater med kobber belegg ),

disse platene har jeg bare loddet sammen til en boks,

Lyd forsterkeren og volum kontrollen er fra en gammel bil radio ( til høyre på bildet under ).

Dreie kondensatoren er fra en gammel AM radio og den er ikke kritisk ca. 300pF, denne hadde en egen

aksel til skala og en annen aksel til knott for betjening.

Dette passet bra for da var det enkelt å lage en skala, på hver side av skalaen inne i kabinettet har jeg monteret en lyspære

for belysning av skalaen.

 

 

Oscillatoren's frekvens bestemmes av dreiekondensatoren og 4 forskjellige spoler ( L1, L2, L3 og L4 ), i midten av bildet over.

Med båndvelgeren velger man hvilken spole som skal brukes, den setter også en kondensator i serie med dreiekondensatoren

på de høyeste båndene, det er for å begrense frekvens området på skalaen slik at det blir lettere å justere.

Spolene er viklet på et "rør" med en feritt kjerne som kan justeres opp og ned med en knott på toppen, disse

"rørene" er hentet fra et gammelt TV.

I et gammelt TV er det viklet mye spoletråd på disse "rørene", denne tråden fjernes og man vikler på ny.

Diameteren på tråden er ikke kritisk ca. 0,5 mm.

L1 : 12 Turn, L2 : 16 Turn, L3 : 28 Turn, L4 : 60 Turn.

Hver spole må justeres slik at frekvensområdene overlapper hverandre litt, her er det bare til å eksperimentere hvis man ønsker

andre frekvens områder.

 

Område 1 er 1,4 til 2,5 Mhz

Område 1 er 2,3 til 4,3 Mhz

Område 1 er 4,0 til 6,3 Mhz

Område 1 er 6,0 til 10 Mhz

 

Hvis mottakeren skal motta på lavere frekvenser så må C11, C12, C13 og C14 økes, spolene må også ha flere vindinger,

i tillegg bør man også ha en kondensator i parallell med VC2.

Det er en fordel å bruke et oscilloskop til å sjekke at oscillatoren svinger på rette frekvens.

Lyd forsterkeren har jeg ikke tatt med i skjemaet, da denne er fra en gammel bil radio.

Bak kabinettet er det tilkobling for antenne og jord, drift spenning 12V og ekstra høyttaler.

Med knotten bak på kabinettet regulerer man volumet i den indre høyttaleren når det er tilkoblet en ekstra høyttaler.

Denne reguleringen er praktisk når man har tilkoblet en PC for mottaking av HF-fax, SSTV eller RTTY,

og bare vil høre lyden svakt i bakgrunn.

Dette er ikke en kvalitets mottaker, men virker bra til hobby bruk og er enkel å bygge. :-)

 

 Klikk her for å se skjemaet til mottakeren

 

 

Tilbake