Vedgass generator

Dette var et forsøk på å lage en ved gass generator, som skulle lage gass av ved og tre flis.

Planen var at denne skulle drive en grasklipper motor med en bildynamo.

Prinsippet er ganske enkelt:

Tre og flis forbrennes med underskudd på oksygen, da utvikles det mye karbonmonoksid CO.

Denne gassen er meget brennbar (OG MEGET GIFTIG, tas opp i blodet isteden for oksygen)

Luftmengden til forbrenningen reguleres med hastigheten til vifta eller med en spjeld.

Dette virket ganske bra, men det var litt vanskelig å regulere luften til en hver tid.

Gassen som utvikles må kjøles ned for å skille ut fuktigheten, deretter må den renses

for sot og støv slik at ikke motoren tar skade.

Man må også spesiallage en forgasser for å blande luft og gass før den sendes inn i motoren.

Effekten fra motoren vil bli lavere, for gassen fra generatoren inneholder en del karbondioksid CO2

Konklusjon: Mye gris, vond lukt og liten praktisk nytte, men interessant.

 

Tilbake