Videoovervåket fuglekasse

 

I denne fuglekassen er det montert et lite videokamera med infrarøde lysdioder i taket, slik at man ser rett ned på fuglene.

De infrarøde lysdiodene på kameraet lyser opp fuglekassen slik at man ser tydelig om natten også.

Det infrarøde lyset kan kanskje skade synet til fuglene hvis det er på kontinuerlig, man bør derfor skru

kameraet av når man ikke bruker det.

Jeg hadde montert en mikrofon i kassen slik at jeg kunne høre lydene også.

Fuglekassen ble satt opp i Januar og ved påsketider var det fugler i kassen, et kjøttmeis par.

Det var underholdning å se på fuglene dag for dag ettersom ungene vokste å ble store.

 

 

8

 

 

 

Her bygger hunnen rede, den lyse feltet på høyre side er åpningen i fuglekassen.

 

1

 

 

 

Her gjør hun seg så stor som mulig pga. noen truende lyder på utsiden av kassen.

 

2

 

 

 

Nå har hun lagt 8 små egg.

 

3

 

 

 

Hannen kommer innom og mater henne imens hun ruger på eggene.

 

4

 

 

 

Nå er ungene klekket ut, og de er alltid veldig sultende.

 

5

 

 

 

Ungene vokser raskt og det er veldig livelig inne i den lille kassen.

 

6

 

 

 

Nå er ungene klare til å fly ut, noen har allerede forlatt redet.

 

7

 

 

Noen dager senere, var fuglekassen helt tom.

 

 

Tilbake