Fjernstyring til motorvarmer

 

Dette er en praktisk fjernkontroll jeg lagde en vinter for noen år siden, for å kunne slå på motorvarmeren i bilen innenfra.

Denne fjernkontrollen bruker lysnettet som transmisjons medium.

 Bildet viser sender og mottaker

 

Senderen

Bildet viser senderen innvendig.

 

Prinsippet for systemet er enkelt, når senderen skrus på, sender den en sinus tone på 76 Khz ut på lysnettet (effekten kan varieres med RV3).

Frekvensen på signalet er ikke kritisk ( 30-90 Khz )

100-120 Khz brukes av trådløse intercom apparater som kobles til lysnettet, disse frekvensene bør ikke brukes.

Effekten bør være så høy at mottakeren ikke vil fuske pga. støy på lysnettet når senderen står på, men ikke høyere enn nødvendig.

76 Khz signalet vil forplante seg lysnettet i det nærmeste nabolaget, og man kan da motta dette signalet med en mottaker

som er koblet til lysnettet i garasjen.

Mottakeren styrer et rele som igjen styrer strømmen til motorvarmeren i bilen.

Senderen kan forstyrre annet utstyr som kommuniserer via lysnettet ( intercom, lys og varme styring, osv.)

Der hvor slikt utstyr er montert er det ofte montert støyfilter på inntaket til bygget, så det bør ikke være noe problem,

men jeg kan ikke garantere noe, derfor ikke juster effekten høyere enn nødvendig.

Transformator TR1 er laget av en ringkjerne av feritt ca. 2,5cm i diameter ( har vært en spole i et nett-støyfilter ).

Primær viklingen er ca. 19 turn, og sekunder viklingen er ca. 40 turn dette er ikke kritisk.

Man bør bruke et oscilloskop når man justerer senderen første gang, slik at signalet blir best mulig.

Prøv med forskjellige verdier på C4, C5, C6 og C10 hvis signalet er dårlig.

Hvilestrømmen bør ikke være stor, da denne enkle forsterkeren kan begynne å strøm ruse når den blir varm.

Transistorene Q1 og Q2 er ikke kritiske men bør være darlington transistorer og må festes til en kjøleplate eller til kabinettet.

IC kretsene U1 og U2 deler krystall frekvensen på 32 slik at man får ca. 76 Khz ut.

Klikk her for å se skjemaet til senderen

 

Mottakeren

Bildet viser mottakeren innvendig

 

Dette er mottakeren som kobles til lysnettet i garasjen ell.

Kabelen fra bilens motorvarmer plugges inn i kontakten på mottakeren.

Når senderen skrus på, så sendes 76 Khz signalet ut på lysnettet, mottakeren vil da fange opp signalet via en transformator TR2.

Signalet går så til en enkel forsterker, via en shmittrigger og så til en tonedekoder LM567 som detekterer 76 Khz sinalet.

Signalet på utgangen fra tonedekoderen går via en forsinker krets og så til et rele som styrer strømmen til motorvarmeren.

Når senderen skrus av, forsvinner signalet og releet kobler ut motorvarmeren etter ca.10 sek.

Releet må tåle minimum 10 A / 230 Vac.

Transformator TR2 er også laget av en ringkjerne av feritt ca. 2,5cm i diameter ( har vært en spole i et nett-støyfilter ).

Primær og sekundær viklingene har begge 10 turn.

Transformator TR1 i mottakeren gjør om fra 230V til 16V 0,5A

 

Klikk her for å se skjemaet til mottakeren

 

Dette systemet har virket i ca. 2år uten noen problemer.

 

Tilbake