Elektrolyseapparat for vann


Dette er et hjemmelaget elektrolyseapparat for vann. Denne spalter vannet i hydrogen og oksygen ved hjelp av elektrisitet. Dette apparatet er laget av en 5-liter kanne,2 brus flaske og 2 syrefaste stål plater. Vesken i karret er kaustiksoda og vann (MEGET ETSENDE)


Elektrolyse apparat

Denne prinsipp skissen viser hvordan dette virker. Spenningen tilføres stålplatene som står inne i flaskene(Uten bunn) ca.12 volt, strømmtrekket og effekten avhenger av hvor sterk kaustiksoda løsningen er. Det vil bli dobbelt så mye hydrogen som oksygen da vann inneholder to hydrogen atomer og ett oksygen atom (H2O) Gassene vil boble opp ved stålplatene og fylle opp flaskene. Vær forsiktig med gnister og åpen ild da hydrogen er MEGET EKSPLOSIVT!!!! Oksygenet må ikke komme i kontakt med olje, fett eller lignende da dette kan SELVANTENNE OG EKSPLODERE!!!!


Prinsipp skisse

Vårt første eksperiment med elektrolyse av vann i 1994 (Jeg og Jørgen)

Første elektrolyse

Tilbake