Converter for mottaking

av værsatellitter

 

 

Denne lille converteren er enkel å bygge, hvis man vil motta bilder direkte fra værsatellittene som går i

polare baner, og man ikke har noen VHF mottaker til disse frekvensene.

Converteren gjør om fra 137 Mhz til 99 Mhz, slik at man bruker en vanlig FM radio til å motta signalene fra værsatellitten.

Man kobler converteren mellom antennen og FM radioen.

 

 

Prinsippet for kretsen er at man blander antenne signalet med et signal fra en krystall oscillator,

og fører det blandetet signalet inn på antenne inngangen på en FM radio.

Enkelt forklart vil dette si at det blandete signalet er antenne signalet minus krystall oscillator signalet.

F ut = F ant - F osc

Utgang signalets frekvens vil være avhengig av krystall frekvensen, jeg har brukt et krystall på 38,050 Mhz,

da får jeg følgende frekvenser ut:

 

 

F-innput

F-output

137,300

99,250

137,400

99,350

137,500

99,450

137,620

99,570

137,850

99,800

 

Krystall frekvensen er ikke kritisk, men det lønner seg å velge et krystall som gir ut en frekvens som

ikke er den samme som frekvensene til sterke radiostasjoner i området.

Disse radiostasjonene vil støye inn på FM radioen og man får problemer med å motta værsatellittene.

På antenne inngangen er det et filter som skal dempe alle signaler, bortsett fra signalene fra værsatellittene,

det vil da hindre at signaler fra kringkastingsstasjoner kommer inn til blanderen.

Filteret hindrer også speilfrekvensen i å komme inn til blanderen ( F ut - F osc ).

Spolene L2 og L3 i filteret er laget av fortinnet kobbertråd 1mm i diameter, har

en indre diameter på 5 mm og 5 turn.

Spolene L1 og L4 er laget av lakk isolert kobbertråd ca. 0,5mm i diameter som er viklet ca. 5 ganger

rundt en feritt kjerne, disse er ikke kritiske.

 

 

Blanderen og oscillatoren er en egen IC krets ( NE 612 ).

På antenne inngangen er det DC - mating ut til antennen ( 12V ), dette er til å drive antenneforsterkeren oppe

i antennen, man slipper da å legge en ekstra leder for spenning til forsterkeren.

Skal man bruke converteren på en antenne uten forsterker, så må man fjerne L1 hvis senterleder og skjerm i koaksial kabelen

er forbundet DC messig til hverandre, for eks. hvis det er en balun i antennen.

Mellom converteren og FM radioen lager man en koaksial kabel stump med BNC kontakt i den ene enden og

antenne kontakt for radioen i den andre enden.

Denne bør lages så 'tett' som mulig slik at ikke signaler fra kringkastingsstasjoner trenger inn.

 

Denne overgangen bruker jeg mellom converteren og en gammel bil radio.

 

Klikk her for å se skjemaet

 

For mer informasjon om værsatellitter, antenner, forsterker og programvare.

 

 

Tilbake