Attenuator for PC oscilloskop

 

Denne attenuatoren er praktisk når man bruker PC'n som oscilloskop, spektrumanalysator eller frekvensteller.

 

 

Som regel bruker disse programmene lydkortet sin linje inngang til å føre signalene inn på PC'n.

Maksimal spenning inn på lydkortet er ca. 1V før signalet klippes, da må man ha en attenuator hvis

man skal måle høyere spenninger.

Det er praktisk å ha en beskyttelse mot overspenning slik at man ikke ødelegger lydkortet hvis man skulle

være uheldig å måle en for høy spenning.

 

 

Attenuatoren er enkel å bygge og komponentene er ikke kritiske.

Kretsen har en bryter som man kan velge AC/DC, settes denne i AC så kobles en kondensator i serie

med inngangen og denne stopper en eventuell DC spenning.

Kondensatoren må ikke være polarisert.

En bryter med 9 trinn er koblet som en grov attenuator med motstander, videre er det et potmeter

for trinnløs innstilling av dempingen.

To zenerdioder på ca. 5V er koblet i parallell med inngangen til lydkortet, disse forhindrer

spenninger over 5V i å komme inn på lydkortet.

 

Klikk her for å se skjemaet

 

Kretsen som skjemaet viser brukses på hver inngang.

Kabinettet til PC'n vil ha en spenning på ca. 120Vac hvis den ikke er jordet, ( pga. et filter i strømforsyningen ),

vær derfor nøye med å koble attenuatoren til lydkortet før attenuatoren kobles til utstyret man skal måle på.

Hvis signallederen fra lydkortet kommer i kontakt med noe som er jordet, eller annet PC utstyr så er det

stor fare for å ødelegge lydkortet.

Da frekvensområdet til lydkortet er fra 20 - 20 000 Hz , så egner ikke dette seg til å måle høyfrekvens signaler.

 

 

Linker til programvare for lydkort

Frekvens teller

Oscilloskop

Spektrumanalysator

Amateur Radio Soundblaster Software Collection

Dataprogrammer for Radioamatører

Digital Oscilloscope Uses PC Sound Card for Input

 

Tilbake