Ascii generator ( RS232 )

 

Dette er en krets jeg lagde i forbindelse med et forsøk på å laget et radiomodem.

Kretsen genererer ascii tekst slik at jeg hadde et fast data signal å teste modemet på.

Radiomodemet ble ikke spesielt vellykket, men det ble ascii generatoren.

 

 

Kretsen kan generere tekst med forskjellige hastigheter : 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 og 57600 Bps.

Den kan generere to forskjellige tekster : Dette er en test 9600 Bps!!! og aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Den første teksten forteller også hvilken hastighet den sender med, teksten med bare aaaaa er for å lettere kunne se

signalet på et oscilloskop ( Bildet på oscilloskopet blir tydeligere når det bare er like pulser)

De to tekstene velges med "t2" bryteren.

Settes "aut" bryteren på sender den først en tekst på 110 Bps, så en tekst på 300 Bps, osv. opptil 57600 Bps. og så begynner den på nytt.

Med denne funksjonen så kan man se at mottakeren tar imot på alle hastighetene uten å måtte gå tilbake til senderen for

å forandre hastigheten for hver gang, dette er praktisk hvis man tester over lengere avstander.

Settes "del" bryteren på så legges det inn en forsinkelse på noen sekunder mellom hver tekst som blir sendt.

"on" bryteren er bare av og på.

Den grønne lysdioden indikerer at generatoren er på, den røde blinker når det sendes en tekst.

 

Bildet viser generatoren innvendig.

 

Generatoren består hovedsakelig av en PIC prosessor ( PIC16F84 ) og noen brytere.

Driftspenningen er 12V og den gir ut et signal på +5V ( TTL nivå ).

Generatoren testes ved å koble generatorens utgangen til RXD inngangen på com porten, og starte et terminalprogram.

Still inn terminalprogrammet til riktig hastighet og teksten blir da skrevet på skjermen.

 

Klikk her for å se skjemaet

 

Klikk her for å laste ned programmet ( 3 Kbyte )

 

 

Tilbake