Retningsantenne til trådløs telefon


Denne yagi antennen er konstruert for å oppnå lengere rekkevidde på trådløse telefoner som bruker 900 Mhz båndet (959,0125-959,9875 Mhz)

OBS! Denne antenne kan bare brukes på 900 Mhz båndet og ikke til 9600 Bps radio linken, da må alle målene forandres. OBS!

Forsterkningen på denne antennen er ca.10dB i forhold til en 1/2 bølge dipol.

Det oppnåes best rekkevidde ved å montere en antenne på base enheten og en antenne på håndapparatet.


AntenneAntennen lages enklest av en tre list der man monterer elementene (Stålstenger ca.2mm i diameter), ved å borre huller i listen og presse

elementene igjennom.

Det bakerste elementet er reflektoren, neste er driver elementet (1/2 bølge dipol) og de fire neste elementene er direktorer.

Alle målene på tegningen er i millimeter og det er viktig at antennen lages nøyaktig etter målene.


Tegning

Driver elementet lages av en stål stang (ca.2mm i diameter) som man kutter til 146mm, man kutter bort 5mm på miten av denne.

Man monterer koaksial kabelen på miten som vist på tegningen under.

Dipolen bør ha en såkalt balun, det er en koaksial kabel som er kuttet til 73mm pluss avisolerte ender, skjermen og senterlederen er tvinnet

sammen, den ene enden festes til senterlederen til koaksial kabelen oppe ved antenne elementet.

Man avisolerer koaksial kabelen som går til håndapparatet eller til base enheten som vist på tegningen, lodd så enden til den 73mm lange

koaksialkabelen til skjermen på den andre koaksial kabelen.

Kabelen fra håndapparat eller base enhet til antennen bør være så kort som mulig, for å hindre unødig demping av signalene.
1/2 Bølge dipol

Koaksial kabelen til antennen festes i håndapparatet eller i base enheten, ved at senterlederen festes der den originale antennen var tilkoblet

og skjermen festes til signal jord i apparatet (ofte de største sammenhengende partiene på print platen).

Bruk så korte ledere som mulig, for å unngå unødig tap av signalene.

Med en antenne på håndapparatet og en på base enheten, så har jeg oppnådd en rekkevidde på ca. 1,5 kilometer i fri sikt.

 

Tilbake