Alarmsender for telefonvarsling

 

Dette er en krets jeg har laget i forbindelse med innbruddsalarmen og brannalarmen i huset.

Den er koblet til telefonlinjen og den ringer meg opp på mobiltelefonen hvis det blir innbrudd eller brann, da varsler

den med en pulserende tone for innbrudd og en annen pulserende tone for brann, den har 2 innganger.

Senderen er bygget opp rundt en PIC prosessor ( PIC16F84 ) og en DTMF krets fra en tastafon ( PDC3311P )

PDC3311P kretsen leveres av Philips http://www.semiconductors.philips.com/

Når en inngang aktiveres, tar den av røret, venter noen sekunder på summetonen, slår nummeret til mobiltelefonen

og varsler med en pulserende tone i ca. 2 min., da legger den på og ringer opp mobiltelefon nr.2 på samme måte.

Mobiltelefon nr.2 kan fjernes fra programmet eller den kan ringe samme telefonen 2 ganger for å være sikker på å få kontakt.

 

 

Lysdioden lyser når senderen bruker telefonlinjen, reset bryteren brukes til å avbryte oppringningen og resette kretsen.

Senderen gir ikke nytt varsel før inngangen har vært lav i min. 10 sek.

Etter 5 varsel låses senderen og summeren gir fra seg en pulserende tone, da må senderen resettes før nye varsel kan gis.

Dette er for å hindre at eventuelle falske alarmer ikke skal kunne ringe meg opp uendelig mange ganger uten å stoppe.

Dette kan forandres i programmet.

Det er en fordel å montere noen ekstra kondensatorer på 0,1uF mellom +5V og 0V så nærme som mulig de to IC kretsene,

da ungår man mange uforklarlige feil.

Hvis senderen blir aktivert uten grunn, så monter en kondensator på 0,1uF mellom RA0 og 0V og RA1 og 0V på PIC prosessoren,

dette demper støy pulser som kan komme inn på inngangene.

Driftspenningen til kretsen er 12V og inngangene aktiviseres med +12V

Kretsen har vært i bruk i ca. 2 år og den har virket feilfritt hele tiden.

 

Klikk her for å se skjemaet til kretsen

 

Klikk her for å laste ned programmet ( 3Kbyte )

 

 

Tilbake