1,5 Kw 230 V Aggregat

 

 shock1

!!! Spenningen fra dette aggregatet er livsfarlig ved berøring !!!

Et 230V aggregat kan enkelt konstrueres med en gressklipper motor, en 230V asynkron motor og noen kondensatorer.

Jeg har snekret sammen et aggregat på 1,5 Kw av en asynkron motor og en gressklipper motor som jeg hadde liggende,

 og montert disse på en treplate som bildet under viser.

 

aggregat4

 

En asynkron motor avgir vanligvis ingen spenning når man setter akselen i rotasjon, det er fordi

rotoren ikke er magnetisk og består av kortslutningsstaver (rotoren har ikke børster eller sleperinger).

Måten å få en slik motor til å generere spenning er å montre kondensatorer i parallell med spolene

i motoren.

Rotoren inneholder en liten restmagnetisme som genererer en svak spenning i spolene, kondensatorene

gjør at strømmen i spolene blir 90 grader faseforskyvet i forhold til spenningen.

Dette fører til at det induseres en strøm i kortslutningsstavene i rotoren som setter opp et

magnetfelt i rotoren som igjen induserer en spenning i spolene.

Motoren vil på denne måten generere en spenning som kan drive en belastning.

Kondensatorene som brukes er driftkondensatorer til motorer, ikke start kondensatorer, slike

kondensatorer finner man i vaskemaskiner og lignende.

Bildet under viser eksempler på kondensatorer jeg har brukt.

 

aggregat1

 

Det er viktig at kondensatorene er merket med 250Vac eller mer, det er også viktig å bruke

kondensatorer som ikke inneholder PCB, dette stoffet er meget giftig og brytes langsomt ned.

Skulle kondensatorene av en eller annen grunn bli varme, så må man stoppe aggregatet med en gang.

!!! Kondensatorene kan eksplodere hvis de blir for varme eller får for høy spenning !!!

Kondensatorene kan parallellkobles for å øke verdien på dem, man summerer antall uF.

Kondensatorene vises til høyre i bildet.

 

aggregat3

 

Man må prøve seg litt frem med kondensator verdiene, større kondensatorer gir høyere spenning.

Et godt utgangspunkt er 20 uF for C1 og 40 uF for C2 per Kw.

For min motor på 1,5 Kw så ble C1 30 uF og C2 60 uF og dette virket bra.

 

Bildet under viser tilkoblingene til motoren, i trekant kobling.

aggregat6

Ledere fra motoren

 

aggregat5

Aggregatet vil ikke begynne å generere spenning med belastningen tilkoblet når motoren startes,

belastningen må heller ikke være tilkoblet når motoren stoppes, da vil rotoren avmagnetiseres og

det kan bli vanskelig å få den til å generere spenning igjen.

Derfor er det praktisk med en av/på bryter.

Skulle man være uheldig å ikke få den til å generere spenning, så kan man koble til 12V likespenning

inn på 230V kontakten på aggregatet i noen sekunder, da vil rotoren bli magnetisert.

Det hjelper ofte å øke turtallet på motoren i starten.

Det er praktisk å ha et voltmeter tilkoblet, fordi utgangspenningen er avhengig av turtallet på motoren

og det er viktig at spenningen er riktig når belastningen tilkobles.

Det er ikke nødvendig med sikkringer, motoren vil slutte å generere spenning hvis belastningen blir for stor.

Det kan være praktisk med en krets som kobler ut belastningen ved overspenning, hvis aggregatet

skal drive utstyr som er følsomt for overspenninger.

 

aggregat2

 

Man kan bruke en nesten hvilken som helst asynkron motor som generator, vaskemaskin motorer,

pumpemotorer, snekker maskin motorer, viftemotorer osv.

( Den må være beregnet for vekselstrøm og skal ikke ha børster eller sleperinger )        

Turtallet på motoren må være litt høyere enn det turtallet som er merket på den.

For å få mest mulig stabil spenning så er det viktig å dimensjonere kilereimskivene slik at

bensinmotoren går på sitt normale turtall der den er mest effektiv.

De fleste motorer av denne typen har innbygget et reguleringssystem for turtallet slik at

turtallet er noenlunde stabilt selv om belastningen varierer, noe som er en stor fordel i dette tilfellet.

En ulempe med dette aggregatet er at den ikke kan drive andre asynkron motorer som er kraftigere enn ca. 1/10

av motoren som brukes i aggregatet, det er fordi en motor er en induktiv belastning og vil oppheve

 virkningen av kondensatorene.

Det vil sannsynligvis hjelpe å montre noen kondensatorer i parallell med belastningen,

men det har jeg ikke prøvd. 

Jeg har ikke hatt noen problemer med å drive driller og annet håndverktøy.

Dette aggregatet er enkelt å bygge og det er lett å få tak i en billig brukt gressklippermotor og en

asynkron motor, kondensatorene kan man plukke ut av gamle vaskemaskiner.

Man kan sannsynligvis få tak i alt man trenger hos en skraphandler, bilopphugger eller på en avfallsplass.

 

Tilbake