Mobil 6dB Colinear VHF antenne (145 Mhz)

 

 

 

Denne antennen er laget for 2m båndet (144-146 Mhz), men kan også konstrueres for andre frekvenser.

Antennen har en retnings virkning på 6dB i det horisontale plan, dvs. mindre effekt blir sendt oppover mot himmelen

og  ned mot bakken, dette gjør at man oppnår lengre rekkevidde og bedre mottaker forhold.

Jeg har laget antennen mobil, slik at man kan ta av elementene og festet til antennen, slik at den tar den liten plass i en

ryggsekk ell.

Når antennen skal brukes så skrur man på elementene, antennefestet monteres på en trestokk og antennen

monteres på festet.

Antennen er laget av galvaniserte jern stenger og 2 plast klosser.

SWR forholdet i antennen er 1:1,1 etter at den er justert, og er rimelig bra innenfor et område på ca. +- 5 Mhz

Jeg har hatt mange gode kontakter over lange avstander med denne antennen, den er også praktisk å ta med seg.

    

 

 

Antennen i bruk på Hjertåstoppen i Sandefjord.

 

antenne1

 

 

 

 

Antennen når den er demontert.

 

antenne2

 

 

 

 

Element festene er montert på en plast kloss for å isolere disse fra hverandre.

 

antenne9

 

 

 

Elementene skrus fast på antennen.

 

antenne8

 

 

 

Elementet er skrudd inn i et avstandstykke med gjenger på enden.

 

antenne7

 

 

 

 

Lederne fra koaksial kabelen er loddet fast til jern stengene.

 

antenne6

 

 

 

 

Antennen skyves ned på dette festet og festet monteres på en trestokk ell.

 

antenne5

 

 

 

 

 

Målene på tegningen er fra en ferdig avstemt antenne, man bør derfor lage antenne elementene noe lengre

ca. 1m og avstemme antennen med et SWR meter når antennen er ferdig.

Plast klossene er ikke med på tegningen.

Stangen i midten (ikke med på tegning) av antennen er av metall, men kan også av andre materialer, for eks. tre plast ell.

 

 

Klikk her for å se tegningen til antennen

 

 

Tilbake