Autronica VBS

 

 

Dette instrumentet er beregnet for Autronica sine adresserbare brannvarslingsanlegg.

Hver eneste røykdetektor eller manuelle melder har hver sin adresse fra 1 til 99 på en sløyfe.

Et brannvarslingsanlegg har ofte flere sløyfer, avhengig av antall detektorer på anlegget.

Hver detektor sender ut en tallverdi til brannsentralen som representerer hvor mye røyk det er inne i

detektoren, dette tallet kalles følsomheten til detektoren.

Følsomheten vil også endre seg pga. smuss og støv i detektoren.

Følsomheten er en tallverdi mellom 0 og 150, normal verdi er ca. 58 – 86.

Hvis følsomheten blir for stor (over ca.120) så vil sentralen tolke dette som en brann alarm,

er følsomheten for lav (under ca.30) så tolkes dette som en feil med detektoren. 

 

Følsomheten til hver enkelt detektor kan leses direkte ut på de fleste sentralene, men noen

ganger er det praktisk å kunne lese følsomheten ute der detektoren er montert.

Dette er spesielt praktisk når man monterer linjedetektorer, disse må justeres etter at de er montert

og da må man vite følsomheten mens man justerer.

Derfor har jeg konstruert et lite instrument som måler følsomheten til en bestemt detektor.

 

 

 

vbs2

 

 

Dette instrumentet kobler man direkte inn på den detektor sløyfen man skal undersøke.

Hvilken adresse man skal måle følsomheten til velger man med de to knottene til høyre,

den røde knotten øker adressen og den sorte knotten minker adressen.

Etter noen sekunder vil følsomheten til den aktuelle adressen (detektoren) vises i displayet.

 

 

 

vbs1

 

 

Instrumentet er bygget opp rundt en mikrokontroller PIC16F84.

Mikrokontrolleren leser pulsene fra detektor sløyfen, regner ut følsomheten til den aktuelle

adressen og sender dataene til et 2 linjers LCD display.

LCD displayet er av typen OPTREX DMC16202.

Hele kretsen bruker bare 5 mA, så derfor tar den driftspenningen sin fra detektor sløyfen.

 

Klikk her for å se skjemaet til kretsen

 

Klikk her for å se print utlegget

 

Klikk her for å laste ned programmet til PIC prosessoren  ( Vbs.hex   3Kbyte )

 

 

 

 

Tilbake