Automatisk fres for ”Firkant lister”

 

 

 

 

Denne automatiske fresen er laget for å frese lister med firkant mønster, noe som er meget tidkrevende å gjøre for hånd.

Fresen er bygget opp av en gammel trappevange fres som er montert på et nytt stativ.

Alt utenom trappevange fresen er hjemmelaget.

 

 

Bildene under viser fresen fra to sider.

 

Listefres1           Listefres2

 

 

 

Fresen er bygget opp av en gammel trappevange fres som drives frem og tilbake over listene ved hjelp av en pneumatikk sylinder.

Fresen vil da frese spor på tvers av listen.

Listen blir holdt fast til anlegget med to kraftige sylindere som presser meg 80 Kg hver.

 

 

Her er de to sylindrene og fresen i midten

 

Listefres3

 

 

Listen blir matet frem ved hjelp av en tapp som går inn i sporet på listen og drar listen fremmover.

 

 

Bildet under viser sylinderen som kjører tappen inn i sporet på listen.

 

Listefres4

 

 

Sylinderen og tappen er festet til en slede som drar tappen frem og  tilbake, dette gjør at listen kan skyves fremmover.

 

 

Sylinderen som drar sleden med tappen frem og tilbake er festet under sleden.

 

Listefres5

 

 

 

Dette er de elektriske ventilene som styrer pneumatikk sylindrene.

 

Listefres6

 

 

 

Bildet under viser styrepanelet, fresen styres manuelt fra de firkantede bryterne og man har 2 programmer for automatisk drift.

 

Listefres7

 

 

 

Her monterer jeg kablene i styrepanelet som går til ventilene.

 

Listefres8

 

 

For å kunne vite hvilken posisjon de forskjellige sylindrene har, så er det montert følere som gir beskjed til styrepanelet om dette.

Hele fresen blir kontrollert av en mikrokontroller (PIC16F870)

 

 

Denne føleren gir beskjed når fresen er i ende posisjon.

 

Listefres9

 

 

 

Dette er listene som fresen produserer, profilen nederst på listen er freset ut på en annen fres etterpå.

Det er sporene på tvers som blir freset ut automatisk.

 

Listefres10

 

 

 

 

 

Tilbake