12Vdc til 5Vdc Omformer 6A

 

Switchmode step down regulator

 

 

 

 

Denne regulatoren har jeg konstruert for å drive en liten PC med 12V driftspenning.

Regulatoren kan også justeres til andre utgang spenninger ( 5 – 12V )

Jeg valgte å bygge en switchmode regulator isteden for en vanlig lineær regulator, fordi en switchmode regulator har

en mye bedre virkningsgrad enn lineære regulatorer, dvs. den utvikler mindre varme og den bruker mindre strøm.

En ulempe med switchmode regulatorer er at de produserer støy, dette er vanligvis ikke noe problem hvis den ikke

er i nærheten av følsomme radiomottakere ell.

Man kan redusere støyproblemet med å bygge regulatoren inn i en metall boks og montere et enkelt LC filter på

utgangen og inngangen.

 

 

5vregulator

 

 

Grunnen til at en switchmode regulator er så effektiv er at transistoren Q1 leder maksimalt eller sperrer maksimalt,

den leder ikke halvveis som den ville gjort i en lineær regulatorer.

Når den leder så går det en stor strøm i den, men spenningsfallet over den er meget liten og det utvikles lite varme.

Når den sperrer så går det ingen strøm igjennom den og den utvikler da ingen varme.

Energien som skal slippes igjennom transistoren bestemmes av hvor lenge den leder i forhold til hvor lenge den sperrer,

dette gjøres ved å forandre bredden på pulsene til transistoren.

Korte pulser gir liten energi (lav spenning)og lange pulser gir mer energi (høy spenning).

Når transistoren leder så går det en strøm igjennom L1, det bygges opp et magnetfelt i spolen, kondensatorene C8 og C9

lades opp, denne spenningen føres også ut av regulatoren og til belastningen.

Når transistoren sperrer, vil magnetfeltet i spolen avta og det induseres en strøm i spolen, spenningen over spolen

vil forandre polaritet, dioden D1 vil lede og spenningen fra spolen vil lade opp kondensatorene.

Dette prinsippet gjør at man får en effektiv regulator.

 

Spolen L1 er viklet på en ferrittkjerne (ringekjerne) ca. 25mm i diameter og ca. 30 turn med lakkisolert kobbertråd

Ca. 2mm i diameter, spolen er ikke kritisk og man kan bare prøve seg frem.

Dioden D1 er en shotkey diode som har et lavt spenningsfall i lederetning, det er en fordel da det går en relativt stor

strøm den, man unngår unødig varmetap.

Det er fullt mulig å bruke en vanlig diode isteden, men den blir varmere og krever mer kjøling.

Transistoren Q1 er en P-MOSFET transistor, denne er heller ikke kritisk.

 Regulatoren’s frekvens bestemmes med trimmepotmeter RV1, den justeres til ca. 25 Khz.

Hvis man ikke har et oscilloskop ell. så er det bare å justere frekvensen så høy at man ikke

hører ”pipe lyden” fra regulatoren.

Jeg har lagt frekvensen like over det hørbare området for å unngå sjenerende lyder.

Utgangspenningen justeres med trimmepotmeter RV2.

Hvis regulatoren skal brukes til større belastninger så må man ha mer kjøling og kraftigere komponenter.

 

 

 

Klikk her for å se skjemaet

 

 

 

 

Tilbake