5 til 30 V power.htm

 

Denne strømforsyningen har jeg laget med utgangspunkt i kraftelektronikk

fra en gammel frekvensomformer for turtallsregulering av motorer.

 

 

Spenningen kan reguleres fra 5 til 30 V og strømmen kan reguleres fra 0 til 20 A.

Strømforsyningen er lineær, og det vil utvikles mye varme i effekttransistoren når

belastningen er stor og utgangspenningen er lav, det er derfor viktig med store

kjøleplater og vifter som kjøler godt.

 

 

Effekttransistoren jeg har brukt er en BSM 100, denne tåler en kollektor strøm

på 150 A kontinuerlig og kan avgi en effekt på 800 W varme til kjøleplaten.

 

 

 

 

Motstanden på 0,018 Ohm som blir brukt til å måle strømmen kan være vanskelig

å få tak i, derfor er det mye enklere å lage den selv.

Jeg har laget den av ståltråd som jeg har viklet undt en effektmotstand.

Lengden på tråden finner man ved å la det gå en strøm på 5A igjennom ca. 1 meter tråd,

mål med et voltmeter i hver ende av tråden, flytt den ene målepinnen nærmere den

andre inntil instrumentet viser 0,09 V.

Den lengden som er imellom målepinnene har en resistans på 0,018 Ohm,

klipp av tråden og vikl den rundt en effektmotstand ell.

Verdien på denne motstanden er ikke veldig kritisk.

 

 

OBS! Husk at elekrolytt kondensatorene må kobles med riktig polaritet,

disse kan eksplodere.

 

Klikk her for å se skjemaet over transformator og likeretter

Klikk her for å se skjemaet over strøm og spennings regulering

 

Tilbake