Litt om mottakere

for

vær satellitter

 

Det er to forskjellige frekvensområder værsatellittene sender på, det ene er VHF området

(137-138 Mhz) og UHF området (1691 -1707 Mhz).

I første omgang er det bare aktuelt å motta APT bilder (Automatic Picture Transmission)

i VHF området, det er relativt enkelt.

Det enkleste er å bruke en VHF mottaker, skanner ell. som dekker 137-138 Mhz.

 

 

En mottaker som ikke er beregnet til å motta værsatellitter må modifiseres,

fordi vanlige mottakere er beregnet til tale og har lav båndbredde.

Dette utbedres ved å bytte mellomfrekvens filteret, den ideelle båndbredden på

mellomfrekvensen er 42 Khz.

Jeg har brukt et keramisk mellomfrekvens filter fra en vanlig FM radio og det

virker brukbart, det beste er å bruke et filter på 42 Khz båndbredde.

I de fleste tilfeller er mellomfrekvensen 10,7 Mhz , men kan også være 455 Khz.

Jeg har mottatt bilder med mottakere som ikke er modifisert , men bildet ble lite

detaljert og det hvite i bildet ble grått og utydelig pga. for liten båndbredde.

Blir båndbredden for stor så vil signalet bli svakt og inneholde for mye

bakgrunnstøy, bildet blir da utydelig "snø".

Et annet problem kan være at PC`n lager støy som forstyrrer signalene,

spesielt modem har en tendens til å produsere støy noe jeg har opplevd.

Hvis man er plaget av dette, så skru av modem, skriver, skanner osv.

Det er også en fordel at PC`n er jordet, fordi den inneholder et nettstøy filter der to

kondensatorer ligger mellom fasene fra nettet og til kabinettet.

Spenningen mellom kabinettet og jord blir ca.120V, strømmen er ubetydelig men

man kjenner det godt hvis man tar på kabinettet og noe som er jordet samtidig.

Hvis mottakeren er jordet for eks. via antenna, vil det gå en strøm igjennom kabelen

fra lydkortet til mottakeren og ut i antenne kabelen, dette kan lage støy.

Når man skal sette i pluggen til lydkortet er det stor fare for å ødelegge lydkortet

eller mottakeren, man bør derfor jorde PC`n og mottakeren og annet utstyr.

Det er også mulig å bygge seg en mottaker, men det krever litt mer.

 

Skjema til en VHF mottaker

 

En enklere løsning er å lage en converter, og bruke en vanlig FM radio til å ta imot med.

 

Skjema til en enkel konverter

 

For å motta bilder fra geostasjonære satellitter trenger man en mottaker som tar imot

1691 Mhz eller en converter som gjør om fra 1691 Mhz til 137 Mhz.

I tillegg trenger man en 90 cm parabol antenne med et mottaker element i

brennpunktet og en meget god for-forsterker.

 

Her er frekvensene til de forskjellige satellittene:

NOAA 12 : 137,500 Mhz

NOAA 14 : 137,620 Mhz

NOAA 15 : 137,500 Mhz

OKEAN 4 : 137,400 Mhz

RESURS 0 : 137,850 Mhz

SICH 1 : 137,400 Mhz

METEOR 3-5 : 137,800 Mhz

Disse frekvensene ble mottatt i England Februar 1999.

 

 

Tilbake