Satellitt bilder

 

Dette er noen bilder jeg har hentet ned fra satellitter som går i polare baner med hjemmelaget

antenne , forsterker , en modifisert VHF mottaker og programmet WXSat.

 

 

Dette bilde hentet jeg ned seint på ettermiddagen da sola sto lavt , sola ble da reflektert

i sjøen til venstre på bildet og landområdene kom godt frem.

 

 

Dette bildet ble tatt mitt på dagen og ser litt kaotisk ut fordi det er en del skyer.

Når satellitten nærmer seg horisonten , blir bildet kornete og utydelig og til slutt bare "snø".

Øverst på bildet er det litt "snø" , det er sus fra mottakeren.

 

 

Dette bildet er også tatt mitt på dagen.

De lyse horisontale stripene over bildet skyldes at jeg justerte volumet på mottakeren

mens jeg lastet ned bildet.

Er volumet for høyt så blir bildet for lyst og er volumet for lavt så blir bildet for mørkt.

 

Tilbake