Det er viktig at spolene er montert slik at de ikke virker inn på hverandre, spesielt mellom oscillator og filter.

En effektiv måte å hindre dette på er å montere de vinkelrett mot hverandre.

Det er også effektivt å skjerme spolene fra hverandre med små vegger, der lederne føres igjennom borer man

et hull på noen millimeter.

Hvis spolene virker for mye inn på hverandre vil man få uønskede oscillasjoner, dette vil føre til at senderen

sender på mange uønskede frekvenser.

Dette kan man merke ved at lyden blir dårlig og med sjenerende lyder i det mottatte signalet, men det

 er ikke alltid dette skjer når man får uønskede oscillasjoner.

Det har ikke vært noe problem med dette når jeg har montert spolene som vist på tegningen.

Bruk så korte ledere som mulig, lange ledere vil gjøre senderen ustabil og kan føre til uønskede oscillasjoner.